W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna dla właścicieli i hodowców drobiu

UWAGA WŁAŚCICIELE I HODOWCY DROBIU!

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 32 z dnia 17 marca 2006 r. zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Śląskiego o następującej treści:


Rozporządzenie porządkowe nr 8/2006
Wojewody Śląskiego
z dnia 15 marca 2006r.

w sprawie obowiązku zgłoszenia hodowli i posiadania drobiu

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z póz. zm.), w związku z możliwością zarażenia drobiu wysoce zjadliwą grypą ptaków d. pomoru drobiu

Zarządzam, co następuje:
§ 1

1.Właściciel i hodowcy drobiu, to jest: kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw zobowiązani są do zgłoszenia posiadanego drobiu w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce przebywania ptaków.
2. W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
a) imię, nazwisko i adres hodowcy lub
właściciela,
b) miejsce przebywania drobiu,
c) rodzaj drobiu
d) ilość drobiu

§ 2

Urzędy gmin sporządzą, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykazy hodowców i posiadaczy drobiu w układzie terytorialnym (sołectw, wsi, części miasta), z uwzględnieniem danych wymienionych w § 1 oraz będą je aktualizować i udostępniać w razie potrzeby powiatowym lekarzom weterynarii.

§ 3

Kontrolę wykonywania przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

§ 4

Kto nie wypełnia obowiązków wynikających z § 1 niniejszego rozporządzenia podlega karze grzywny.

§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.


WOJEWODA ŚLĄSKI
Tomasz Pietrzykowski


Mając na uwadze zapisy powyższego rozporządzenia, proszę wszystkich właścicieli i posiadaczy drobiu (kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi i innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw) o zgłoszenie posiadanego drobiu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 17, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. W Wydziale OŚR dostępne są formularze zgłoszeń.

Burmistrz Miasta Cieszyna
Formularz.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego