W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie o ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Zawiadomienie o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2006


Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn z zakresu:
1)pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób długotrwale lub ciężko chorych;
2)edukacji i oświaty;
3)kultury i sztuki;
4)kultury fizycznej i sportu;
5)turystyki;
6)wypoczynku dzieci i młodzieży;
7)profilaktyki i promocji zdrowia;
8)ochrony środowiska.

Do konkursów mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r. i kończy nie później niż 15 grudnia 2006 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 7 listopada 2005 r., do godz. 15.00 oferty realizacji zadania lub przesłanie jej drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/873/2003 z późn. zm.) oraz w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64/593/2004 z późn. zm.).

Adresy, pod którymi można odebrać formularze ofert, uzyskać szczegółowe informacje oraz złożyć gotowe oferty:

Obszar: Pomoc społeczna i działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych
Informacje, formularze, miejsce składania ofert:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Srebrna 2, 43-400 Cieszyn tel./fax 852-2074, 851-0480, 0508-063-224, e-mail: mops.Biuro@region.cieszyn.pl, http://www.mops-cieszyn.webpark.pl

Obszar: Edukacja i oświata, Kultura i sztuka
Informacje, formularze, miejsce składania ofert:
Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn tel. 852-0701 w. 207;e-mail: ekf@um.cieszyn.pl
Biuro podawcze Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 43-400 Cieszyn

Obszar: Wypoczynek dzieci i młodzieży
Informacje, formularze, miejsce składania ofert: Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 143-400 Cieszyn tel. 852-0701 w. 207;e-mail: ekf@um.cieszyn.pl
Biuro podawcze Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 43-400 Cieszyn

Obszar: Kultura fizyczna i sport, Turystyka
Informacje, formularze, miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,al. J. Łyska 21, 43-400 Cieszyn tel. 852-2044;


Obszar: Ochrona środowiska, Profilaktyka i promocja zdrowia
Informacje, formularze, miejsce składania ofert:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn tel. 852-0701, w. 276 Biuro podawcze Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 43-400 CieszynWymagane załączniki:
1)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający działalność podmiotu;
2)oświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i należnościami w Urzędzie Skarbowym;
3)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2004;
4)statut.

Termin rozstrzygnięcia: 21 listopada 2005 r.

W dniu 12.10.2005 r. oraz 26.10.2005 r. o godz. 16.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbędą się spotkania informacyjno- szkoleniowe dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy

Powiadom znajomego