W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2022-11-08 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak pisma IFIII.746.32.2022)

Katowice, dnia 2022-11-08

IFIII.746.32.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm. 741), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),

zawiadamiam,

że na wniosek inwestora - firmy: Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o. w Cieszynie, zs. 43-400 Cieszyn, ul. Mostowa 2 - KRS nr 0000140561, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Wacko, Wojewoda Śląski wydał decyzję Nr 31/2022, znak: IFIII.746.32.2022, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa w Cieszynie dwutorowego podziemnego kablowego przyłącza energetycznego SN 15 kV i jednotorowego kablowego podziemnego przyłącza telemetrycznego światłowodowego", realizowanego w ramach zadania: "Opracowanie koncepcji przebiegu tras kablowych przyłączy energetycznych dla wyprowadzenia mocy elektrycznych z nowoprojektowanych trzech silników gazowych każdy o mocy 3,5 MW do sieci TAURON Dystrybucja S.A., projektowanego na działce gruntu: dz. nr 38/3, k.m. 25, obręb 0025, w granicach terenów zamkniętych.

Z treścią wydanej decyzji Nr 31/2022 Wojewody Śląskiego, można zapoznać się w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 25, w pokoju 540, w godzinach 700 - 1500.

W związku z powyższym - zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazana się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Nr 31/2022 Wojewody Śląskiego, uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Po upływie powyższego terminu, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji, do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem

Wojewody Śląskiego, w terminie czternastu dni, licząc od dnia jej doręczenia.

 
Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
 
 
 
Bożena Gindera-Malicka
 
Kierownik Oddziału

Załączniki

Powiadom znajomego