Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

WOOŚ.420.40.2018.RK1.6 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.420.40.2018.RK1.6
z 22 maja 2019 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że postanowieniem z 22 maja 2019 r., znak: WOOŚ.420.40.2019.RK1.5, stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW zlokalizowanej przy ul. Mostowej 2 w Cieszynie.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,
że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało zakończone.

Wobec powyższego informuję, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 317, w godzinach 8:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel (32) 42 06 800.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego upublicznienia niniejszego zawiadomienia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij