W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Podłączenie do kanalizacji

I. Uzyskanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

O wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej m. Cieszyna  należy wystąpić do naszego Zakładu, jeśli planuje się:

  • budowę nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego albo projektowanego budynku;
  • przebudowę lub modernizację istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

Aby uzyskać warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w naszym Zakładzie wypełniony wniosek, do którego należy załączyć  plan sytuacyjny z zaznaczoną nieruchomością objętą wnioskiem.


Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub przebudowy istniejącego przyłącza jest bezpłatne.

Uwaga!

W przypadku gdy teren nieruchomości podłączanej do kanalizacji jest uzbrojony w miejską kanalizację sanitarną  / ogólnospławną (nie ma konieczności rozbudowy sieci), kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Jeśli teren nieruchomości nie jest uzbrojony w miejską kanalizację sanitarną / ogólnospławną zachodzi konieczność rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości, na której usytuowana jest / będzie przedmiotowy  budynek. Budowę kanalizacji poza granicą swojej nieruchomości można realizować wg jednej z dwóch niżej opisanych procedur.

  1. W ramach tzw. programu Inicjatyw Inwestycyjnych. Program polega na budowie infrastruktury przez Gminę przy udziale finansowym Przedsiębiorców / Osób Prawnych / Mieszkańców, zainteresowanych jej realizacją. Bliższe dane na ten temat można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro).
  2. Staraniem i na koszt Właściciela nieruchomości. Poprzez budowę urządzenia kanalizacyjnego podlegającego odpłatnemu przejęciu przez nasz Zakład lub Gminę Cieszyn. Odpłatne przejęcie urządzenia kanalizacyjnego odbywa się na warunkach określonych w "Umowie warunkowej sprzedaży urządzenia kanalizacyjnego" zawartej pomiędzy Właścicielem a naszym Zakładem / Gminą Cieszyn przed przystąpieniem do realizacji kanalizacji.

II. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej, dotyczącej przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Po otrzymaniu warunków technicznych odprowadzania ścieków sanitarnych należy zlecić uprawnionemu projektantowi opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja powinna być wykonana na podstawie warunków technicznych oraz w oparciu o aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500.

Aby uzyskać uzgodnienie techniczne opracowanej dokumentacji projektowej, należy złożyć w naszym Zakładzie - Dziale Gospodarki Ściekami (ul. Motokrosowa 27) wypełniony wniosek wraz z dwoma egzemplarzami projektu.


Opracowany projekt podlega uzgodnieniu w naszym Zakładzie - Dziale Gospodarki Ściekami. Usługa ta jest płatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

III. Budowa przyłącza.

Budowę przyłącza realizuje na własny koszt osoba, ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Zalecamy, by roboty, a zwłaszcza włączenie do studzienki istniejącej  lub zabudowę nowej studni na kanale miejskim, były wykonywane przez uprawnionego - w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych Wykonawcę. Dopuszczamy również możliwość realizacji budowy systemem gospodarczym.

Włączenie do kanalizacji należy realizować pod nadzorem pracowników naszego Zakładu.

Po wykonaniu przyłącza należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

IV. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza.

Po otrzymaniu od geodety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z klauzulacją*, należy dostarczyć ją do naszego Zakładu -Działu Gospodarki Ściekami (ul. Motokrosowa 27). Wówczas nasi pracownicy dokonają odbioru technicznego wykonanych robót. Odbiór zostanie przeprowadzony
w uzgodnionym z Państwem terminie.

Zostanie również sporządzony protokół techniczny potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej m. Cieszyna.

Odbiór techniczny jest usługą płatną, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

*tzn. z informacją, że inwentaryzacja przyłącza została wprowadzona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

V. Podpisanie umowy na odbiór ścieków.

Aby zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków należy złożyć w naszym Zakładzie - Dziale Gospodarki Ściekami (ul. Motokrosowa 27) wypełniony wniosek .


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 110.

Powiadom znajomego