Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 4794 200
fax: (+48) 33 4794 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Akty założycielskie i statuty miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek gminnych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Klikając na numer uchwały w nowym oknie można zapoznać się z jej treścią.

L.p.Nazwa jednostkiUchwała z dniaw sprawie
I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
 1.  

Miejski Zarząd Dróg

Nr VI/67/03 
Nr XXVII/254/04
Nr LI/509/06
Nr XXXII/337/09
Nr XXXVI/350/17

27.02.2003 r.
26.08.2004 r. 
29.06.2006 r.
26.03.2009 r.
31.08.2017 r.

utworzenia jednostki budżetowej
zmiany uchwały nr VI/67/03 
zmiany uchwały nr VI/67/03
zmiany uchwały nr VI/67/03
nadania statutu MZD

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

(zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r.)

Nr XXV/236/08

Nr XXXVI/382/09

Nr XXIV/231/16

Nr XXIV/232/16

Nr XXIV/233/16

28.08.2008 r.

27.08.2009 r.

25.08.2016 r.

25.08.2016 r.

25.08.2016 r.

utworzenia jednostki budżetowej z dniem 1 października 2008 roku

zmiany uchwały nr XXV/236/08

zmiany uchwały nr XXV/236/08

nadania statutu

likwidacji jednostki budżetowej

 1.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nr XVI/168/12

Nr XXI/192/16

26.01.2012 r.

28.04.2016 r.

nadania statutu

zmiana uchwały nr XVI/168/12

 1.  

Dom Spokojnej Starości

 

Nr XVII/170/99

Nr XXIX/257/2000 

Nr L/491/02

Nr LVIII/564/02 

Nr XXVII/252/04

Nr XLI/415/05

Nr LI/508/06

Nr XXIV/242/12

Nr XXIV/243/12

25.11.1999 r.

31.08.2000 r.

28.02.2002 r.

26.09.2002 r.

26.08.2004 r.

29.09.2005 r.

29.06.2006 r.

25.10.2012 r.

25.10.2012 r.

utworzenia jednostki

zmiany uchwały Nr XVII/170/99

zmiany uchwały Nr XVII/170/99

zmiany uchwały Nr XVII/170/99

zmiany uchwały Nr XVII/170/99

zmiany uchwały Nr XVII/170/99

zmiany uchwały Nr XVII/170/99

zmiany uchwały Nr XVII/170/99

nadanie statutu

 1.  

Straż Miejska

 

Nr XXXVI/368/05

Nr VII/62/11

Nr LI/506/06

Nr VII/61/11

28.04.2005 r.

14.04.2011 r.

29.06.2006 r. 

14.04.2011 r.

nadania regulaminu

zmiany uchwały Nr XXXVI/368/05

nadania statutu

zmiany uchwały Nr LI/506/06

 1.  

Żłobki Miejskie

Nr XIV/140/11

Nr XXVII/283/12

24.11.2011 r.

20.12.2012 r.

ustalenia statutu

zmiana statusu

 

Centrum Usług Wspólnych (do 31 sierpnia 2016 roku Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych)

Nr XLVI/481/10

Nr VI/46/11

Nr VIII/70/11

Nr XXIII/214/16

29.04.2010 r.

10.03.2011 r. 

26.05.2011 r.

30.06.2016 r.

utworzenia jednostki budżetowej (oraz nadania statutu)

zmiany uchwały Nr XLVI/481/10

zmiany statutu

zmiany uchwały Nr XLVI/481/10

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 1

 

Nr LVIII/410/94

26.01.1994 r.

utworzenia jednostki budżetowej

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Kubisza

Nr LVIII/411/94

26.01.1994 r.

utworzenia jednostki budżetowej

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Korczaka

Nr LVIII/412/94

26.01.1994 r.

utworzenia jednostki budżetowej

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 4

 

Nr LVIII/413/94

26.01.1994 r.

utworzenia jednostki budżetowej

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 6

 

Nr LVIII/415/94

26.01.1994 r.

utworzenia jednostki budżetowej

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 7

 

Nr LVIII/416/94

26.01.1994 r.

utworzenia jednostki budżetowej

 1.  

Gimnazjum Nr 1

 

Nr XXIII/216/2000

Nr XXXV/334/17

24.02.2000 r.

29.06.2017 r.

nadania statutu Gimnazjum nr 1

przekazania majątku, należności i zobowiązań Gimnazjum Nr 1  w Cieszynie

 1.  

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Nr XXIII/217/2000

Nr XXXV/335/17

24.02.2000 r.

29.06.2017 r.

nadania statutu Gimnazjum nr 2

przekazania majątku, należności i zobowiązań Gimnazjum Nr 2

 1.  

Gimnazjum Nr 3

 

Nr XXIII/218/2000

Nr XXXV/336/17

24.02.2000 r.

29.06.2017 r.

nadania statutu Gimnazjum nr 3

przekazania majątku, należności i zobowiązań Gimnazjum Nr 3

 1.  

Przedszkole Nr 1

 

Nr LVI/384/93

Nr V/33/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 2 – Integracyjne

 

Nr LVI/385/93

Nr V/34/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 4 im. Marii Konopnickiej

Nr LVI/387/93

Nr V/35/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 7

 

Nr LVI/389/93

Nr V/37/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 8

 

Nr LVI/390/93

Nr V/38/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 9

 

Nr LVI/391/93

Nr V/39/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 16

 

Nr LVI/396/93

Nr V/43/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 17

 

Nr LVI/397/93

Nr V/44/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 18

 

Nr LVI/398/93

Nr V/45/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 19

 

Nr LVI/399/93

Nr V/46/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Przedszkole Nr 20

 

Nr LVI/400/93

Nr V/47/98

21.12.1993 r.

30.12.1998 r.

utworzenia zakładu budżetowego

przekształcenia w jednostkę budżetową

 1.  

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Nr XLVI/475/06
Nr XIII/100/15        
Nr XIX/177/16              

26.01.2006 r.
27.08.2015 r.
25.02.2016 r.

utworzenia jednostki budżetowej
zmiany uchwały nr XLVI/475/06
nowy statut

II. INSTYTUCJE KULTURY:

 1.  

Biblioteka Miejska 

Nr XXVII/239/2000

Nr XXIII/205/08

Nr XXVI/262/08

Nr LI/522/10

Nr XXVIII/291/13

25.05.2000 r.

29.05.2008 r.

25.09.2008 r.

30.09.2010 r.

31.01.2013 r.

nadania statutu

nowy statut

nowy statut

nowy statut

nowy statut

 1.  

Książnica Cieszyńska

 

Nr LV/369/93
Nr XXVIII/249/2000
Nr XLII/384/01
Nr LII/538/10
Nr XXVIII/292/13
Nr XXVIII/293/13

25.11.1993 r.
29.06.2000 r.
28.06.2001 r.
28.10.2010 r.
31.01.2013 r.
31.01.2013 r.

utworzenia i nadania statutu
zmiany uchwały Nr LV/369/93
zmiany uchwały Nr LV/369/93
zmiany uchwały Nr LV/369/93
zmiany uchwały Nr LV/369/93
nowy statut

 1.  

Teatr im. Adama Mickiewicza

 

Nr XLIII/267/92

Nr XVI/113/95

Nr XXVIII/247/2000 

Nr XXVIII/289/13

Nr XXVIII/290/13

30.12.1992 r.

27.04.1995 r.

29.06.2000 r.

31.01.2013 r.

31.01.2013 r.

utworzenia instytucji kultury

zmiany uchwały Nr XLIII/267/92

zmiany uchwały Nr XLIII/267/92

zmiany uchwały Nr XLIII/267/92

nowy statut

 1.  

Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy”

Nr XXVII/240/2000

Nr XLVI/468/01

Nr XXVIII/288/13

25.05.2000 r.

29.11.2001 r.

31.01.2013 r.

nadania statutu

zmiany uchwały Nr XXVII/240/2000

nowy statut

 1.  

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej

Nr XIV/77/91
Nr LVII/404/94
Nr XXVIII/248/2000
Nr XXXII/329/04
Nr XXXVI/371/05
Nr XLI/407/05
Nr XXVIII/287/13

14.02.1991 r.
20.01.1994 r.
28.05.2005 r.
29.12.2004 r.
29.06.2000 r.
29.09.2005 r.
31.01.2013 r.

utworzenia ośrodka
nadania Statutu
zmiany uchwały Nr LVII/404/94
zmiany uchwały Nr LVII/404/94
nadania imienia nowy statut
nowy statut

 

Zamek Cieszyn

Nr LII/537/10


Nr XXVI/265/12


Nr XXVII/282/12


28.10.2010 r.29.11.2012 r.20.12.2012 r.

przekształcenia jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury  (oraz nadania statutu)

prowadzenia z Województwem Śląskim instytucji kultury Zamek Cieszyn (zmiana nazwy)

nadania statutu

III. SPÓŁKI OSOBOWE Z 100 % UDZIAŁU GMINY CIESZYN:

 1.  

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

 

Nr XLVIII/490/06

27.04.2006 r.

likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.

Nr XXXVIII/413/09

29.10.2009 r.

likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

Załączniki

Nr XIX/177/16 pdf, 234 kB metryczka
Nr XXI/192/16 pdf, 100 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij