W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.333.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.333.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

§ 1.

 1. Powołuję komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zwaną dalej "Komisją" w składzie:
  1. Przewodniczący - Weronika Studnicka - Krzempek Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  2. Członkowie:
   1. Lucyna Lanc Kasperek - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
   2. Katarzyna Macura - referent ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
   3. Joanna Lipa - inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.
 2. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należeć będzie:
  1. określenie trybu pracy Komisji,
  2. zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie ich porządku.
 3. Do zadań Komisji należeć będzie dokonanie analizy i oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie konkursów ofert, zaopiniowanie ofert i przedłożenie Burmistrzowi Miasta protokołu.
 4. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie biorą udział w pracach Komisji w ramach obowiązków służbowych.
 5. Obsługę pracy Komisji zapewni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
  I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego