W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.289.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.289.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

§ 1.

 1. Powołuję Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych, zwaną dalej Komisją w składzie:
  1. przewodniczący - Paulina Ligocka-Andrzejewska - naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  2. członkowie:
   1. Magdalena Trzos - starszy inspektor Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
   2. Maja Awramczuk - inspektor Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należeć będzie:
  1. określenie trybu pracy Komisji,
  2. zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie ich porządku.
 3. Do zadań Komisji należeć będzie dokonanie analizy złożonych ofert w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie konkursów ofert i przedłożenie Burmistrzowi Miasta Cieszyna protokołu wraz z opinią złożonych ofert, zawierającą ocenę punktową, o której mowa w kartach oceny ofert.
 4. Udział przewodniczącego i członków w pracach Komisji odbywać się będzie w ramach obowiązków służbowych.
 5. Obsługę pracy Komisji zapewni Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta Cieszyna
   
  Gabriela Staszkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.238.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Załączniki

Powiadom znajomego