W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.257.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.257.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust. 1a, art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz §1 ust. 7 pkt 4 Uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2019 r., poz. 7625 z późn. zm.)

§ 1.

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Wyższa Brama 31A w Cieszynie, składającego się z przedpokoju, łazienki, kuchni oraz dwóch pokoi o łącznej pow. 40,75 m2 i dwóch pomieszczeń przynależnych - komórek o łącznej pow. 6,27 m2 wraz z udziałem do działki nr 37 obr. 41 o pow. 549 m2 w 4702/36720 części obj. księgą wieczystą nr BB1C/00003772/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku.

§ 2.

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 132 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 3.

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.
  2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
  I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego