W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.422.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.422.2022
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXV/434/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.72.25.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku, FBI.3111.38.13.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku, informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o środkach z Funduszu Pomocy

§ 1

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 66.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach: działu 600 "Transport i łączność" rozdziału 60021 "Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych" (34.000,00 zł), działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75095 "Pozostała działalność" (6.000,00 zł), działu 852 "Pomoc społeczna" rozdziału 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" (5.000,00 zł) i działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziału 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" (11.500,00 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziału 85495 "Pozostała działalność" (10.000,00 zł).

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą 213.289.684,99 zł
Wydatki po zmianach wynoszą 256.768.064,52 zł
Deficyt 43.478.379,53 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego