W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.474.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 września 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 września 2021 roku.

Treść

Zarządzenie Nr 0050.474.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., poz. 3471)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 września 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 września 2021 roku.

§ 2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:
  1. przesłanych na adres e-mail: specjalisci@mops.cieszyn.pl,
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
 2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.
 4. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
  2. dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w godzinach pracy Ośrodka.
 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, natomiast informacja o prowadzonych konsultacjach podlega ponadto publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Raport podsumowujący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 9 września 2021 roku do 23 września 2021 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji.

W okresie tym, projekt uchwały dostępny był:

 • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Konsultacje,
 • na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności.

W wydaniu "Wiadomości Ratuszowych" z 10 września 2021 roku opublikowana została informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji.

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:

 • elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: specjalisci@mops.cieszyn.pl
 • papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

Cieszyn, 20.10.2021 r.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane