W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.391.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.391.2021
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXIV/286/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.4.12.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, FBI.3111.26.13.2021 z dnia 13 lipca 2021 roku

§ 1

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Ponadto zmniejszam o kwotę 6.500,00 zł rezerwę celową utworzoną na nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80104 "Przedszkola".

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą 204.993.824,45 zł
Wydatki po zmianach wynoszą 236.957.100,06 zł
Deficyt 31.963.275,61 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego