W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 120.30.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie
Status uchylone
Uwagi Traci moc zarządzenie Nr 120.21.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS -CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Uchylono Zarządzeniem Nr 120.37.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Treść

Zarządzenie Nr 120.30.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 8 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 z późn. zm.)

§ 1

 1. Wprowadzam następujące zasady bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie polegające na:
  1. zapewnianiu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie środków do dezynfekcji osobistej (rąk), oraz środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych,
  2. umożliwieniu pracownikom i osobom odwiedzającym Urząd Miejski w Cieszynie pomiaru temperatury ciała,
  3. wyodrębnieniu stanowisk wyposażonych w przegrody (osłony) oddzielające interesanta od pracownika Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  4. obsłudze interesantów pojedynczo na parterze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1, w Referacie Podatków przy ul. Srebrnej 2, w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości przy ul. Ratuszowej 1 i w salach operacyjnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jana Kochanowskiego 14, w tym przy wykorzystaniu systemu kolejkowego (interesant musi mieć założone rękawiczki ochronne i maseczkę ochronną lub inną osłonę, która zakrywa jednocześnie usta i nos),
  5. wprowadzeniu wzmożonej dezynfekcji elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, z którymi dochodzi do częstych kontaktów tj. poręczy, klamek, blatów stołów i biurek, włączników, klawiatur szyfrujących, itp., a także klawiatur komputerowych oraz. po każdorazowym użyciu, terminali płatniczych i pin-padów,
  6. zorganizowaniu stanowisk pracy poszczególnych pracowników w ten sposób, iż będą one oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
  7. ograniczeniu do niezbędnego minimum:
   1. poruszania się w budynkach Urzędu Miejskiego w Cieszynie i pomiędzy poszczególnymi budynkami Urzędu pracowników Urzędu.
   2. wyjść służbowych na teren miasta Cieszyna.
   3. wyjazdów służbowych poza teren miasta Cieszyna - wyjazd może nastąpić za zgodą Burmistrza Miasta Cieszyna lub Sekretarza Miasta Cieszyna,
   4. spotkań z osobami z podmiotów zewnętrznych, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, współpracujących firm. organizacji pozarządowych, itp.,
   5. w związku z czym, w pierwszej kolejności należy stosować techniczne środki komunikacji, w tym telefon, pocztę elektroniczną, telekonferencję, itp.,
  8. ograniczeniu prac wykonywanych na terenie budynków Urzędu przez firmy zewnętrzne, z zastrzeżeniem, iż realizowane powinny być przede wszystkim prace i usługi niezbędne dla ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Cieszynie zachowaniem szczególnych środków ostrożności ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
  9. rezygnacji z tradycyjnego gestu grzecznościowego - uścisku rąk, itp.,
  10. pracownicy mający kontakt z interesantami są zobowiązani zakładać maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos,
  11. zaleca się noszenie maseczek ochronnych podczas poruszania się w obszarach wspólnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie (korytarz, toalety), podczas poruszania się między budynkami administracyjnymi Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w kontaktach między pracownikami,
  12. pracownicy Referatu Podatków Wydziału Finansowego oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości są wyłączeni z obowiązku elektronicznej rejestracji czasu pracy, rozpoczęcie i zakończenie pracy będzie potwierdzane przez tych pracowników na papierowych listach obecności.
 2. Pracownik wykazujący objawy chorobowe zbliżone do objawowych COVID-19 nie będzie dopuszczany do pracy w celu umożliwienia pracownikowi kontaktu z lekarzem i przeprowadzenia stosownej konsultacji medycznej.
 3. W sytuacji stwierdzenia bezpośredniego kontaktu z osobą chorą lub zakażona wirusem SARS-CoV-2 zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i poza godzinami pracy, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz Sekretarza Miasta Cieszyna.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 120.21.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2020 roku.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Uchylono Zarządzeniem Nr 120.37.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane