W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.89.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta Cieszyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Status Obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr 342/III/2011 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Cieszyna".

Treść

Zarządzenie Nr 0050.89.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta Cieszyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599) oraz zarządzenia Nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonać aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Cieszyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny poprzez opracowanie nowego planu.

§ 2

Nowy Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Cieszyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracować w oparciu o Wytyczne Wojewody Śląskiego.

§ 3

W celu opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Cieszyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, powołuje się Zespół zadaniowy do aktualizacji planu operacyjnego, zwany dalej Zespołem zadaniowym, w składzie:

 1. Przewodniczący Zespołu zadaniowego - Sekretarz Miasta Cieszyna;
 2. Członkowie Zespołu zadaniowego:
  1. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  2. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  3. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  5. Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  6. Naczelnik Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  7. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie;
  8. Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie;
  9. Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  10. Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  11. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  12. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie;
  13. Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie;
  14. Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie;
  15. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie;
  16. Dyrektor Zamku Cieszyn;
  17. Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej;
  18. Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie;
  19. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Zakres uczestnictwa w pracach planistycznych osób wchodzących w skład Zespołu zadaniowego obejmuje problematykę określoną w zadaniach operacyjnych.

§ 5

Plan operacyjny Funkcjonowania Miasta Cieszyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, należy opracować i uzgodnić w terminie do 1 marca 2021 roku, przez członków Zespołu zadaniowego, będących pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie.

§ 6

Nowe Karty Realizacji Zadań należy sporządzić do 31 marca 2021 roku.

§ 7

W trakcie prac związanych z opracowaniem Planu, należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej.

§ 8

 1. Koordynację Zespołu zadaniowego nad pracami powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Zobowiązuję szefa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie do współpracy z koordynatorem Zespołu zadaniowego.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 342/III/2011 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Cieszyna".

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane