W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.95.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.95.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 lutego 2021 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2019 r., poz. 7625).

§ 1

  1. Ustanawiam na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położoną w Cieszynie w rejonie ul. Narcyzów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/310 znajdująca się w obr. 69 objęta KW nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 9 m, pow. 9 m2) odpowiadającą biegowi urządzenia przesyłowego zaznaczonego na mapie.
  2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi urządzenia przesyłowego o szerokości 1,0 m (po 0,5 m z obu stron urządzenia przesyłowego) i łącznej długości 9 m, tj. powierzchni 9 m2 stanowi załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
  3. Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
  4. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem w kwocie 90,00 zł netto + 20,70 (23% podatku VAT) = tj. łącznie 110,70 zł brutto (słownie: sto dziesięć złotych 70/100).

§ 2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie spłatę należności w kwocie 110,70 zł brutto (słownie: sto dziesięć złotych 70/100) dokona jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897, nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanawiającej służebność.

§ 3

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane