W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.93.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie obciążenia opłatą (odszkodowaniem) z tytułu bezumownego zajmowania fragmentów działek stanowiących własność Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na lokalizację 5 sztuk kontenerów PCK na odzież używaną za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.93.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 lutego 2021 roku

w sprawie obciążenia opłatą (odszkodowaniem) z tytułu bezumownego zajmowania fragmentów działek stanowiących własność Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na lokalizację 5 sztuk kontenerów PCK na odzież używaną za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 zarządzenia nr 0050.20.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości położonych w poszczególnych strefach Miasta Cieszyna

§ 1

  1. Postanawiam obciążyć Polski Czerwony Krzyż wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587, z siedzibą w Warszawie (00-561) przy ul. Mokotowskiej 14, w imieniu którego działa Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach (40-057) przy ul. PCK 8, NIP: 6341048778 opłatą (odszkodowaniem) z tytułu bezumownego zajmowania fragmentów następujących działek stanowiących własność Gminy Cieszyn:
Obręb Działka Położenie
68 20/90 przy ul. Zajęczej w Cieszynie
69 192/2 przy ul. Wrzosów w Cieszynie
20 65 przy ul. Wierzbowej w Cieszynie
17 11/4 przy ul. Barteczka w Cieszynie
  1. z przeznaczeniem na lokalizację 5 sztuk kontenerów PCK na odzież używaną za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w wysokości 1 432,20 zł netto + 23 % VAT = 1 761,61 zł brutto (tysiąc siedemset sześćdziesiąt jeden zloty 61/100).
  2. Kwota, o której mowa w ust. 1 płatna jest w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 ING Bank Śląski z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane