W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.573.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.573.2020
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XIV/148/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.9.15.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, Nr FBI.3111.26.19.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, Nr FBI.3111.114.15.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, Nr FB1.3111.209.8.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, Nr FBI.3111.73.45.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, Nr FBI.3111.243.2.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, Nr FBI.3111.236.4.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku.

§ 1

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 101.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe: w ramach działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75023 "Urzędy gmin" (31.000,00 zł), działu 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziału 75495 "Pozostała działalność" (5.000,00 zł) oraz działu 852 "Pomoc społeczna" rozdziału 85202 "Domy pomocy społecznej" (65.100,00 zł). Ponadto zmniejszam rezerwę celową utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziału 75421 "Zarządzanie kryzysowe".

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą 206.980.271,92 zł
Wydatki po zmianach wynoszą 211.272.402,28 zł
Deficyt 4.292.130,36 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego