W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.585.2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.585.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 grudnia 2020 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aaa ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r, poz. 7626), po rozpatrzeniu wniosku [...] o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

§ 1

Sprzedaję w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w [...] przy [...], stanowiącą działkę nr 82/3 obr. 69 o pow. 143 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr [...] Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz działkę nr 31/19 obr. 69 o pow. 91 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr [...] Sądu Rejonowego w Cieszynie, po połowie na rzecz [...] zam. [...] oraz [...] zam. [...], za łączną cenę 17 079,00 zł + 23 % VAT (3 928,17 zł), tj. za cenę 21 007,17 zł brutto.

§ 2

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane