W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.502.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 0050.502.2020
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XIV/148/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.73.29.2020 z dnia 21 października 2020 roku, Nr FBI.3111.103.17.2020 z dnia 27 października 2020 roku, Nr FBI.3111.114.11.2020 z dnia 23 października 2020 roku, Nr FBI.3111.209.5.2020 z dnia 28 października 2020 roku,

§1

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§2

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 66.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe: w ramach działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75023 "Urzędy gmin" (54.000,00 zł) oraz działu 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziału 75416 "Straż gminna" (12.300,00 zł). Ponadto zmniejszam rezerwę celową utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 23.866,89 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziału 75421 "Zarządzanie kryzysowe".

§3

Dochody po zmianach wynoszą 209.323.147,95 zł
Wydatki po zmianach wynoszą 212.907.773,02 zł
Deficyt 3.584.625,07 zł

§4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn
 
II Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Przemysław Major

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane