W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.481.2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.481.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 października 2020 roku

w sprawie ustanowienia służebności

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7625)

§1

  1. Ustanawiam na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 50 obr. 65, obj. księgą wieczystą nr BB1C/00050698/2, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Katowickiej służebność przechodu i przejazdu po całej szerokości działki nr 51 obr. 65, obj. księgą wieczystą nr [...].
  2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym stanowi załącznik do umowy ustanowienia służebności drogi, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
  3. Służebność drogi zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
  4. Ustanowienie służebności następuje bez wynagrodzenia.

§2

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przejazdu i przechodu ponosi strona nabywająca.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane