W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 120.33.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
zmieniające zarządzenie nr 120.31.2019,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 120.33.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.31.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

§1

W zarządzeniu Nr 120.31.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w załączniku do zarządzenia "Regulaminie naboru wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych" w § 5 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

"Komisja ds. naboru

 1. Komisję ds. naboru (zwaną dalej komisją) powołuje Burmistrz Miasta.
 2. W skład komisji wchodzą m. in:
  1. Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza. Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta - jako przewodniczący komisji,
  2. wnioskujący o zatrudnienie nowego pracownika lub osoba przez niego upoważniona,
  3. pracownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu prowadzący sprawy kadrowe, będący jednocześnie sekretarzem komisji,
  4. w uzasadnionych przypadkach pracownik Urzędu lub miejskiej jednostki organizacyjnej wskazany przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 3. Burmistrz Miasta może również powołać w skład komisji specjalistę z obszaru zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem niebędącym pracownikiem samorządowym.
 4. Przewodniczący przedstawia komisji zgromadzone dokumenty, zarządza głosowanie w razie konieczności rozstrzygania istotnych spraw.
 5. Członkowie komisji są zobowiązani do obiektywnej i rzetelnej oceny każdego kandydata oraz zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentach uczestników naboru oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.".

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Regulamin.naboru

Załączniki

Powiadom znajomego