W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.351.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.351.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

§1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

 1. w § 7 pkt 4 dodaję lit. k o treści: "wsparcia przedsiębiorczości w Cieszynie.",
 2. w § 8 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:
  1. "Burmistrz Miasta sprawuje nadzór nad:
   1. Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
   2. Biurem Kontroli,
   3. Audytorem Wewnętrznym,
   4. Służbą BHP.
   5. Wydziałem Kultury i Promocji Miasta.
   6. Rzecznikiem prasowym,
   7. Samodzielnym stanowiskiem ds. produktów turystycznych,
   8. Samodzielnym stanowiskiem ds. wsparcia przedsiębiorczości,
   9. Inspektorem Ochrony Danych.
   10. Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych.
   11. miejską jednostką organizacyjną: Strażą Miejską.",
 3. w § 18 dodaję pkt 20 o treści: "Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości (symbol: SWP).".
 4. w § 22:
  1. w ust. 2 pkt 4 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:
   1. "4) Referat Gospodarczo-Remontowy - symbol OR-III:
    1. Kierownik Referatu - symbol OR-III.1
    2. Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia - symbol OR-III.2,
    3. Stanowisko ds. gospodarczych - symbol OR-III.3
    4. Stanowisko ds. administracyjno-technicznych - symbol OR-III.4
    5. Stanowisko ds. obsługi samochodów służbowych - symbol OR-III.5
    6. Stanowiska ds. prac konserwacyjnych - symbole OR-III.6. OR-III.7
    7. Stanowiska ds. sprzątania -- symbole OR-III.8, OR-III.9, OR-III.10, OR-III.11, OR-III.12, OR-III.13, OR-III.14, OR-III.15, OR-III.16,",
  2. w ust. 3 pkt 3 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:
   1. "3) W Referacie Gospodarczo-Remontowym obowiązują następujące zasady zastępstw:
    1. Kierownika Referatu (OR-III.1) zastępuje Naczelnik Wydziału (OR.1) oraz stanowisko ds. administracyjno-technicznych (OR-III.4),
    2. stanowisko ds. administracyjno-technicznych (OR-III.4) jest zastępowane przez Kierownika Referatu (OR.III.1).
    3. stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia (OR-III.2) oraz stanowisko ds. gospodarczych (OR-III.3) zastępują się wzajemnie,
    4. stanowisko ds. obsługi samochodów służbowych (OR-III.5) jest zastępowane przez stanowisko ds. konserwacyjnych (OR-III.6),
    5. stanowiska ds. prac konserwacyjnych (OR-III.6 i OR-III.7) zastępują się wzajemnie,
    6. stanowiska ds. sprzątania (od OR-III.8 do OR-III.16) zastępują się wzajemnie.",
 5. w §24:
  1. w ust. 2:
   1. w pkt 2 lit. b wykreślam słowa "- Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. zamówień publicznych",
   2. w pkt 3 lit. b w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - symbole ZPIF-II.2, ZPIF.II.3 i ZPIF.II.4.",
  2. w ust. 3:
   1. w pkt 2 lit. b w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowiska ds. realizacji zamówień publicznych (ZPIF-I.2 i ZPIF-I.3) zastępują się wzajemnie,",
   2. w pkt 3 lit. b w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (ZPIF-II.2, ZPIF.II.3 i ZPIF.II.4) zastępują się wzajemnie.",
 6. w § 37 ust. 1 pkt 2 lit. b wykreślam tiret trzeci,
 7. zmieniam numerację §§ od 41 do 58 na §§ od 42 do 59,
 8. dodaję § 41 o treści:

§ 41

Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości

  1. Zakres działania:
   1. koordynowanie współpracy Burmistrza Miasta, Urzędu Miejskiego w Cieszynie i miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn w zakresie funkcjonowania przedsiębiorców w Mieście Cieszynie, w tym w zakresie wizerunku lokalnej przedsiębiorczości,
   2. wspieranie przedsiębiorców Miasta Cieszyna przy tworzeniu oferty skierowanej do rożnych grup społecznych, w tym mieszkańców i turystów,
   3. analiza potrzeb i doradztwo dla osób chcących założyć działalność gospodarczą w Mieście Cieszynie, a także pomoc w rozwoju biznesu i nowatorskich pomysłów,
   4. uczestnictwo w przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Miasta Cieszyna,
   5. wsparcie oraz doradztwo dla cieszyńskich przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
   6. współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość,
   7. udział w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych związanych z przedsiębiorczością w Mieście Cieszynie,
   8. współudział w tworzeniu strategii rozwoju przestrzeni handlowych, usługowych, itp. Miasta Cieszyna,
   9. pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców w Mieście Cieszynie.
  2. Wewnętrzna struktura organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorców - symbol SWP.1.
  3. Zasady zastępstw - zastępstwo nie obowiązuje.",
 1. w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam nowy - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego