W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.361.2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.361.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 48b ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.),

§1

  1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych" w roku szkolnym 2020/2021 (w okresie od 7 września 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.), w ramach programu polityki zdrowotnej, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Cieszyna, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Cieszyna oraz na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§4

  1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:
    1. Aleksander Dorda - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
    2. Małgorzata Węgierek - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
    3. Marek Fiedor - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
  2. Na przewodniczącego komisji powołuję Aleksandra Dordę - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§5

Prace komisji są ważne przy udziale co najmniej 2 członków komisji.

§6

Regulamin pracy komisji określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Rozstrzygnięto Zarządzeniem Nr 0050.410.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych" w okresie od 7 września 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane