Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.310.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie obciążenia opłatą (odszkodowaniem) z tytułu bezumownego zajmowania fragmentów działek stanowiących własność Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na lokalizację 7 szt. kontenerów PCK na odzież używaną za okres od dnia 10 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.310.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie obciążenia opłatą (odszkodowaniem) z tytułu bezumownego zajmowania fragmentów działek stanowiących własność Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na lokalizację 7 szt. kontenerów PCK na odzież używaną za okres od dnia 10 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) § 2 ust. 1 zarządzenia nr 0050.20.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości położonych w poszczególnych strefach Miasta Cieszyna

§1

  1. Postanawiam obciążyć Polski Czerwony Krzyż wpisanemu do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587, z siedzibą w Warszawie (00-561) przy ul. Mokotowskiej 14, NIP: 5260250481, REGON: 00702373100000 opłatą (odszkodowaniem) z tytułu bezumownego zajmowania fragmentów następujących działek stanowiących własność Gminy Cieszyn:
ObrębDziałkaPołożenieIlość 
68 20/90 przy ul. Zajęczej w Cieszynie 1 szt  
69 192/2 przy ul. Wrzosów w Cieszynie 1 szt  
47 29/4 rejon ul. Popiołka w Cieszynie 1 szt  
20 65 przy ul. Wierzbowej w Cieszynie 1 szt  
17 11/4 przy ul. Barteczka w Cieszynie 1 szt  
77 80/4 przy ul. Jastrzębiej w Cieszynie 2 szt.  
  1. z przeznaczeniem na lokalizację 7 szt. kontenerów PCK na odzież używaną za okres od dnia 10 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 1 552,11 zł netto + 23 % VAT = 1 909,10 zł brutto (tysiąc dziewięćset dziewięć złotych 10/100).
  2. Kwota, o której mowa w ust. 1 płatna jest w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 ING Bank Śląski z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij