W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.262.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 0050.262.2020
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XIV/148/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, umowy grantowej dotyczącej projektu "Zdalna Szkoła", decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 2020 roku, FBI.3111.26.9.2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku, FBI.3111.10.6.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku, FB1.3111.9.5.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku

§1

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§2

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 1 .200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" oraz zmniejszam rezerwę celową utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" (5.000,00 zł) i z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziału 75421 "Zarządzanie kryzysowe"( 14.000,00 zł).

§3

Dochody po zmianach wynoszą     211.443.284,70 zł
Wydatki po zmianach wynoszą     227.080.894,18 zt
Deficyt     15.637.609,48 zł

§4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz Miasta

 Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane