Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.259.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cieszynie gospodarowania nieruchomością położoną przy ul. Błogockiej 30 do czasu zakończenia inwestycji "Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30" i oddania w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.259.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cieszynie gospodarowania nieruchomością położoną przy ul. Błogockiej 30 do czasu zakończenia inwestycji "Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30" i oddania w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 48a ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) i protokołu częściowego odbioru inwestycji pn.: "Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30" obejmującego nieruchomość obj. KW nr BB1C/00064864/8 składającą się z działki nr 14 obr. 54 położoną w Cieszynie przy ul. Błogockiej 30.

§1

Powierzam Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cieszynie - jednostce budżetowej zwanej dalej MOPS:

  1. realizację końcowego etapu inwestycji pn.: "Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30" w zakresie pierwszego wyposażenia,
  2. gospodarowanie obiektami powstałymi w wyniku inwestycji opisanej w pkt 1 w okresie od dnia 24.06.2020 r. do dnia oddania całej zabudowanej nieruchomości w trwały zarząd MOPS,
  3. prowadzenie częściowej obsługi finansowo- księgowej w zakresie wydatków związanych z zakupami i montażem pierwszego wyposażenia oraz niezbędną obsługą związaną z ubezpieczeniem obiektów, dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zawarciem umów z zakresu gospodarki ściekami, wywozu odpadów, umowy o konserwację systemu sygnalizacji pożaru, umowy o transmisję sygnałów i innych umów, jakie okażą się niezbędne.

§2

Realizując zadania opisane w § 1 zobowiązuję MOPS do zawierania umów w imieniu Burmistrza Miasta Cieszyna. Faktury za zlecone usługi, jak i dokonane zakupy pierwszego wyposażenia winny być wystawione na:

Miasto Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn
NIP 548-24-04-950

§3

W zakresie dokonywania i dokumentowania czynności prowadzonych w imieniu Gminy Cieszyn, związanych z gospodarowaniem nieruchomością położoną w Cieszynie przy ul. Błogockiej 30. zobowiązuję MOPS do przestrzegania procedur obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Cieszynie:

  1. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.920.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2019 r.),
  2. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (Zarządzenie Nr 120.47.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 lipca 2019 r.).

§4

Zobowiązuję MOPS do niezwłocznego przekazywania do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, sprawdzonych merytorycznie faktur opisanych zgodnie z wymogami określonymi w § 4 i 5 procedury, o której mowa w § 3 pkt 2 niniejszego zarządzenia.

§ 5

W przypadku dokonania zakupów zobowiązuje się MOPS do niezwłocznego sporządzenia projektów dowodów OT "przyjęcia środka trwałego" na dokonane zakupy lub usługi i przekazania do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz Miasta

 Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij