W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.256.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.256.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 713), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

§1

 1. Powołuję Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020, zwaną dalej Komisją w składzie:
  1. przewodniczący - Cezary Cieńciała - naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  2. członkowie:
   1. Magdalena Trzos - inspektor Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
   2. Łukasz Wantulok - podinspektor Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należeć będzie:
  1. określenie trybu pracy Komisji,
  2. zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie ich porządku.
 3. Do zadań Komisji należeć będzie dokonanie analizy złożonych ofert w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie konkursów ofert i przedłożenie Burmistrzowi Miasta Cieszyna protokołu wraz z listą rekomendacyjną, zawierającą ocenę punktową, wraz z propozycją wysokości przyznanej dotacji.
 4. Udział przewodniczącego i członków w pracach Komisji odbywać się będzie w ramach obowiązków służbowych.
 5. Obsługę pracy Komisji zapewni Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz Miasta

 Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane