W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.249.2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2020/2021

Status Obowiązujące

Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 czerwca 2020 roku, a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2020 roku.

Treść

Zarządzenie Nr 0050.249.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity: (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3472),

§1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2020/2021
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 czerwca 2020 roku, a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2020 roku.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
    1. zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną, przesłanych na adres: cuw@um.cieszyn.pl,
    2. zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej, składanych w pokoju nr 103 Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.
  4. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie i Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz Miasta

 Gabriela Staszkiewicz

Szczegóły dotyczące przebiegu konsultacji znajdują się w załączniku pod nazwą Raport z przebiegu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna (dot. Zarządzenia Nr 0050.249.2020).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane