Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 4794 200
fax: (+48) 33 4794 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.401.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcie przez Gminę Cieszyn odpłatnej służebności przesyłu dot. działki nr 9/15 obr. 66, położonej przy ul. Szarotka 48D w Cieszynie

Treść

Zarządzenie Nr 0050.401.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcie przez Gminę Cieszyn odpłatnej służebności przesyłu dot. działki nr 9/15 obr. 66, położonej w Cieszynie.
Na podstawie: Art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
§ 1
1. W imieniu Gminy Cieszyn postanawiam przyjąć odpłatną służebność przesyłu polegającą na obciążeniu prawa własności nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. [zanonimizowano], oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9/15 obr. 66, objętej księgą wieczystą nr [zanonimizowano] prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, stanowiącej własność Państwa [zanonimizowano] zamieszkałych przy ul. [zanonimizowano] w Cieszynie  prawem polegającym na korzystaniu z wybudowanej infrastruktury kanalizacyjnej objętej pasem służebnym o długości 42,5m i szerokości 2m (po 1m z obu stron od osi kanalizacji), odpowiadającym biegowi urządzenia zaznaczonego na mapie kolorem pomarańczowym, a także na korzystaniu z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, dostępie (dojazd i przechód) do urządzeń kanalizacyjnych w celu prowadzenia czynności eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz na możliwości przeprowadzania modernizacji, w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, na rzecz Gminy Cieszyn i każdoczesnego przyszłego właściciela urządzenia kanalizacyjnego.

2. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje na czas nieoznaczony. 

3. Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 została ustalona na kwotę  60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).

4. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi urządzenia – sieci kanalizacyjnej po działce nr 9/15 obr. 66, stanowić będzie załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 2
Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca. 

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 0050.401.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 10 czerwca 2019 roku


w sprawie przyjęcie przez Gminę Cieszyn odpłatnej służebności przesyłu

dot. działki nr 9/15 obr. 66, położonej przy ul. Szarotka 48D w Cieszynie.Na podstawie: Art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).


§ 1


 1. W imieniu Gminy Cieszyn postanawiam przyjąć odpłatną służebność przesyłu polegającą
  na obciążeniu prawa własności nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Szarotka 48D, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9/15 obr. 66, objętej księgą wieczystą
  nr BB1C/00102582/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, stanowiącej własność Państwa Katarzyny i Marcina Robosz zamieszkałych przy ul. Szarotka 48D w Cieszynie prawem polegającym na korzystaniu z wybudowanej infrastruktury kanalizacyjnej objętej pasem służebnym o długości 42,5m i szerokości 2m (po 1m z obu stron od osi kanalizacji), odpowiadającym biegowi urządzenia zaznaczonego na mapie kolorem pomarańczowym,
  a także na korzystaniu z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, dostępie (dojazd i przechód)
  do urządzeń kanalizacyjnych w celu prowadzenia czynności eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz na możliwości przeprowadzania modernizacji, 
  w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, na rzecz Gminy Cieszyn i każdoczesnego przyszłego właściciela urządzenia kanalizacyjnego.

 2. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje na czas nieoznaczony.

 3. Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 została ustalona na kwotę 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).

 4. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi urządzenia – sieci kanalizacyjnej po działce nr 9/15 obr. 66, stanowić będzie załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 2


Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij