Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP
NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.427.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym

Treść

Zarządzenie Nr 0050.427.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 25 ust.1, art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku [zanonimizowano] zam. Cieszyn, ul. [zanonimizowano] z dnia 11 marca 2019 r. o rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Skrajnej

§1

Rozkładam cenę sprzedaży działek 30/79 i 30/81 obr. 21 w kwocie 41 896,26 zł na 17 rat. Pierwsza rata w wys. 7 896,26 zł podlegać będzie zapłacie, na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następnych 16 rat zabezpieczonych hipotecznie, każda rata w wysokości po 2 125,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto dwadzieścia pięć) wraz z oprocentowaniem wg stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w dniu spłaty kolejnej raty płatne 4 razy w roku na koniec każdego kwartału. Okres spłaty wyniesie 4 lata.

§2

Obciążam zbywaną nieruchomość hipoteką na rzecz Gminy Cieszyn do sumy 35 500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy pięćset) zabezpieczającej spłatę reszty ceny sprzedaży w kwocie 34 000,00 zł wraz z oprocentowaniem, odsetkami za opóźnienie i kosztami postępowania.

§3

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij