W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.396.2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Uwagi w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Zarządzenie Nr 0050.396.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w  Cieszynie:
1) w § 22:

a) w ust. 1 pkt 1 wykreślam lit. d i p,

b) w ust. 1 pkt 2 dodaję:

(a) lit. e o treści: „nadzór i koordynacja spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna,”,

(b) lit. f o treści: „prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem i odnowieniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz prowadzenie ewidencji pracowników posiadających podpis elektroniczny,”,

c) w ust. 2 pkt 2 wykreślam lit. e,

d) w ust. 2 pkt 3 dodaję lit. c o treści: „Stanowisko ds. usług cyfrowych (OR-II.4),”,

e) w ust. 3 pkt 1 lit. c w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowisko ds. organizacyjnych (OR-I.4) zastępuje Kierownik Referatu Organizacyjno -Administracyjnego (OR-I.1),”,

f) w ust. 3 pkt 2 dodaję lit. c o treści: „Stanowisko ds. usług cyfrowych (OR-II.4) jest zastępowane przez stanowisko ds. administracji siecią komputerową, bazami danych, aplikacjami i sprzętem (OR-II.3),”,

2) w § 23:

a) w ust. 2 pkt 3 lit. f w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowisko ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej – symbol FN-II.6,”,

b) w ust. 3 pkt 3 lit. c w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „stanowisko ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej (FN -II.6) zastępuje stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo -dochodowej (FN-II.4) lub stanowisko ds. planowania i wymiaru podatków (FN-II.2) lub stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i sprawozdawczości budżetowej (FN-II.3),”,

3) w § 25 ust. 1 pkt 1 dodaję lit. l o treści: „opracowywanie Raportu o stanie Gminy Cieszyn.”,

4) w § 28 ust. 1 pkt 5 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „prowadzenie spraw oraz wydawanie Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny,”,

5) w § 34 ust. 2 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

„1) Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – symbol MCZK.1,

2) Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prac planistycznych – symbol MCZK.2,

3) Stanowisko ds. obrony cywilnej – symbol MCZK.3,”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.


Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego