Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.392.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zasad przygotowania, przeprowadzenia i udziału Gminy Cieszyn w ćwiczeniu obronnym — pk. „Granit - 2019"

Treść

Zarządzenie Nr 0050.392.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie zasad przygotowania, przeprowadzenia i udziału Gminy Cieszyn w ćwiczeniu obronnym — pk. „Granit - 2019"

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 6 ust. 1. pkt 11 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), Zarządzenia nr 166/19 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „Granit-2019" oraz Zarządzenia nr 177/19 Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „Granit-2019", a także Zarządzenia Starosty Powiatu Cieszyńskiego Nr WO.120.18.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania i udziału w kompleksowym ćwiczeniu obronnych 4, pk. „Granit- 2019":

§1

1. Reguluję elementy procesu przygotowania i uczestnictwa w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w wieloszczeblowym ćwiczeniu pk. "Granit- 2019".

2. Tematem ćwiczenia jest zgrywanie i doskonalenie współpracy obsad głównych stanowisk kierowania organów administracji publicznej w województwie śląskim w kierowaniu realizacją wybranych zadań operacyjnych z obszaru funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

3. Ćwiczenie odbędzie się w budynkach Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§2

Do udziału w ćwiczeniu wyznaczam:

1) I Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna, naczelników i kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników realizujących zadania obronne urzędu, a także zespół Zarządzania Kryzysowego.

2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn.

§3

Celem ćwiczenia jest zgrywanie funkcjonowania przyjętego modelu systemu kierowania realizacją wybranych dla jego potrzeb zadań operacyjnych oraz zagadnień szczegółowych, w tym związanych z:

1)funkcjonowaniem systemu stałych dyżurów w Gminie Cieszyn;

2)prowadzeniem akcji kurierskiej;

3)rozwijaniem głównych stanowisk kierowania organów administracji publicznej;

4)przygotowaniem do przemieszczenia organów administracji publicznej do zapasowych miejsc pracy;

5)przygotowaniem do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych;

6)funkcjonowaniem systemów łączności;

7)udzielaniem wsparcia wojskom sojuszniczym w ramach przedsięwzięć z obszaru HNS;

8)podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej i pracowników administracji samorządowej w realizowaniu zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej 1 i 2)

§4

1. Jako organ ćwiczący wyznaczam I Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna.

2. Powołuję w ramach gminy na etapie przygotowania koordynatora Ćwiczenia Naczelnika Wydziału. Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

§5

Dla sprawnego przygotowania ćwiczenia obronnego zobowiązuję Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej wraz z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego do podjęcia następujących czynności przygotowawczych:

1) przeprowadzenia spotkania roboczego z przedstawicielami jednostek samorządu biorących udział w ćwiczeniu w celu ustalenia tematu, organizacji i przebiegu Ćwiczenia;

2) przekazanie wszystkim ćwiczącym jednostkom opracowanej dokumentacji przebiegu i przygotowania Ćwiczenia otrzymanej z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako dokumentacji bazowej do ćwiczenia;

3) zorganizowania szkoleń dla uczestników ćwiczenia.

§6

Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuję do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, a kontrolę powierzani Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§7

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§8

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij