Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.318.2019 w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Cieszyńskiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

uchylające zarządzenie nr 0050.455.2015 w sprawie ustalenia składu Rady Sportu oraz regulaminu jej działania

Uwagi §4 1. Traci moc zarządzenie Nr 0050.455.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia składu Rady Sportu oraz regulaminu jej działania.

Treść

Zarządzenie Nr 0050.318.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Cieszyńskiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm .) zarządzam:

§1

1. Cieszyńska Radą Sportu, zwana dalej Radą, jest społecznym organem doradczym i opiniotwórczym w zakresie kultury fizycznej.

2. Burmistrz Miasta Cieszyna w drodze zarządzenia powołuje, odwołuje skład Rady a także dokonuje zmian w składzie Rady.

3. Zadania Rady określa, art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§2

Ustalam następujące zasady powoływania i odwoływania członków Rady;

1. Rada powoływaną jest na okres kadencji Burmistrza Miasta Cieszyna;

2. w skład Rady wchodzą desygnowani przez właściwe statutowo organy przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej, mających siedzibę na terenie Gminy Cieszyn;

3. Burmistrz publikuje ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady w Biuletynie Informacji Publicznej, 'na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie www.sport.cieszyn.pl;

4. ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności termin i miejsce składania formularzy zgłoszeniowych, zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5. każdej organizacji i instytucji, o których mowa w pkt 2, przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów:

a) jednego kandydata na członka głównego,
b) jednego kandydata na członka — zastępcę;

6. w przypadku organizacji prowadzących udokumentowane szkolenie sportowe w kilku sekcjach sportowych (kluby wielosekcyjne) przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów na członka głównego oraz dwóch kandydatów na członka — zastępcę;

7. Burmistrzowi Miasta Cieszyna przysługuje prawo odwołania członka Rady:
a) na wniosek Rady,
b) na wniosek reprezentowanej organizacji lub instytucji,
c) w przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady,
d) w przypadku nie uczestniczenia przez członka Rady w jej pracach;

8. po odwołaniu członka Rady na co najmniej 6 miesięcy przed upływem kadencji organizacja lub instytucja, którą odwołany członek reprezentował, może zwrócić się do Burmistrza o zmianę składu Rady składając formularz zgłoszeniowy — załącznik nr 1 i wskazując kandydata na członka;

9. mandat członka Rady wygasa z dniem odwołania lub powołania nowego składu Rady.

§3

Regulamin działania Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

1. Traci moc zarządzenie Nr 0050.455.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia składu Rady Sportu oraz regulaminu jej działania.
2. W związku z ust. 1, odwołuje się Radę powołaną § 1 zarządzenia Nr 0050.455.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 czerwca 2015 roku.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij