Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.271.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.1.2017 w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego obliczenia naliczonego podatku od towarów i usług

Treść

Zarządzenie Nr 0050.271.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego obliczenia naliczonego podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 86 ust. 2a — 2h i art. 90 ust. 3-6, 9a, 10 i art. 90c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pó źn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193) oraz art. 7 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 280).

§1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego obliczenia naliczonego podatku od towarów i usług w ten sposób, że:

1) w § 2 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:
7. Dla celów korekty, rzeczywisty prewspółczynnik będzie ustalany na podstawie danych z roku poprzedzającego rok w którym dokonano odliczenia VAT."

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
"2. Przedłożenia do 15 stycznia każdego roku informacji o rzeczywistych współczynnikach które zostaną przyjęte do korekty rozliczeń za poprzedni rok podatkowy wraz z tabelą obliczeń lub informacji o braku konieczno ści stosowania rzeczywistych współczynników."

3) ulega zmianie treść załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 0050.1.2017, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Finansowego, dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Cieszyn.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij