Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.177.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Społecznej

Treść

Zarządzenie Nr 0050.177.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/344/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Cieszyn, Uchwałą Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

§1

1. Powołuję Komisję Społeczną, mającą na celu wzmocnienie mechanizmu kontroli społecznej w sprawach najmu i sprzedaży z bonifikatą lokali mieszkalnych, w składzie:

1) Dagmara Kożdoń - Kierownik Działu Gospodarki Lokalami Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. - Przewodnicząca,
2) Urszula Witkowska - Specjalista ds. Lokalowych w Dziale Gospodarki Lokalami Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. - członek i Sekretarz, a w czasie nieobecności Dagmary Kożdoń w jej zastępstwie Przewodnicząca,
3) Helena Smolarz - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie - członek, którą w czasie nieobecności zastępować będzie Lucyna Lanc - Kasperek,
4) Wiesława Górska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - członek, którą w czasie nieobecności zastępować będzie Izabela Sidzina,
5) Izabela Sidzina - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - członek.

2. Komisja Społeczna będzie pracowała przy współudziale pięciu Radnych wskazanych przez Radę Miejską Cieszyna, tj. Brygidy Pilch, Łukasza Bielskiego, Rafała Foltyna, Krzysztofa Heroka i Krystiana Kukuczki.

3. Przedmiotem działania Komisji, o której mowa w ust.1, jest:

1) opiniowanie oraz współpraca z Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Cieszyn,

2) opiniowanie uprawnień do uzyskania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i procedury sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą.

4. Do prac Komisji w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 wskazuję osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 - 3.

5. Do prac Komisji w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2 wskazuję osoby wymienione w ust. 1.

6. Zobowiązuję Prezesa Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. do określenia zasad pracy Komisji oraz do przygotowywania materiałów będących przedmiotem pracy Komisji i udziału w pracach Komisji, o której mowa w ust. 1.

7. Za prawidłowe zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji i przygotowanie porządku obrad odpowiedzialna jest Przewodnicząca Komisji.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij