Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.50.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcie przez Gminę Cieszyn odpłatnej służebności przesyłu dot. działki nr 35 obr. 20, położonej przy ul. Wiejskiej 9 w Cieszynie

Treść

Zarządzenie Nr 0050.50.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 21 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcie przez Gminę Cieszyn odpłatnej służebności przesyłu dot. działki nr 35 obr. 20, położonej przy ul. Wiejskiej 9 w Cieszynie

Na podstawie: Art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204).

§1

1. W imieniu Gminy Cieszyn postanawiam przyjąć odpłatną służebność przesyłu polegającą na obciążeniu prawa własności nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Wiejskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 35 obr. 20, objętej księgą wieczystą nr [zanonimizowano] Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowiącej własność Państwa [zanonimizowano] zam. w Cieszynie przy ul. [zanonimizowano], prawem polegającym na korzystaniu z wybudowanej infrastruktury kanalizacyjnej objętej pasem służebnym o długości około 10m i szerokości 2 m (po 1 m z obu stron od osi kanalizacji), odpowiadającym biegowi urządzenia zaznaczonego na mapie kolorem czerwonym, a także na korzystaniu z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, dostępie (dojazd i przechód) do urządzeń kanalizacyjnych w celu prowadzenia czynności eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz na możliwości przeprowadzania modernizacji, w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, na rzecz Gminy Cieszyn i każdoczesnego przyszłego właściciela urządzenia kanalizacyjnego.
2. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje na czas nieoznaczony.
3. Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 została ustalona na kwotę 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100).
4. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi urządzenia - sieci kanalizacyjnej po działce nr 35 obr. 20, stanowić będzie załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

§2

Zarządzenie rumejsze stanowi podstawę do zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij