Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.41.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia służebności przesyłu

Treść

Zarządzenie Nr 0050.41.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm)

§1

1. W imieniu Gminy Cieszyn postanawiam przyjąć odpłatną służebność przesyłu polegającą na:
a) obciążeniu prawa własności części gruntu położonego w Cieszynie przy ul. Czytelni Ludowej, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 31/83 obr. 21, obj. księgą wieczystą nr [zanonimizowano] Sądu Rejonowego w Cieszynie stanowiącego współwłasność [zanonimizowano] zam. w Cieszynie przy ul. [zanonimizowano] (udział 1/2 cz.) oraz [zanonimizowano] zam. w Cieszynie przy ul. [zanonimizowano] (udział 1/2 cz.), prawem polegającym na korzystaniu z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, objętej pasem służebnym o długości 4,34 m i szerokości 2 m (po 1 m z obu stron od osi sieci kanalizacyjnej), odpowiadającym biegowi urządzenia zaznaczonego na mapie linią czerwoną, a także na korzystaniu z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, dostępie (dojazd i przechód) do urządzeń kanalizacyjnych w celu prowadzenia czynności eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz na możliwości przeprowadzania modernizacji, w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, na rzecz Gminy Cieszyn i każdoczesnego przyszłego właściciela sieci kanalizacji sanitarnej.
b) obciążeniu prawa własności części gruntu położonego w Cieszynie przy ul. Czytelni Ludowej, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 31/84 obr. 21, obj. księgą wieczystą nr [zanonimizowano] Sądu Rejonowego w Cieszynie stanowiącego własność [zanonimizowano] zam. w Cieszynie przy ul. [zanonimizowano], prawem polegającym na korzystaniu z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, objętej pasem służebnym o długości 27,72 m i szerokości 2 m (po 1 m z obu stron od osi sieci kanalizacyjnej), odpowiadającym biegowi urządzenia zaznaczonego na mapie linią czerwoną, a także na korzystaniu z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, dostępie (dojazd i przechód) do urządzeń kanalizacyjnych w celu prowadzenia czynności eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz na możliwości przeprowadzania modernizacji, w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, na rzecz Gminy Cieszyn i każdoczesnego przyszłego właściciela sieci kanalizacj i sanitarnej.
2. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 lit. "a" i "b" następuje na czas nie oznaczony.
3. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi urządzenia - sieci kanalizacyjnej po działce nr 31/83 i 31/84 obr. 21, stanowić będzie załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
4. Za służebność, o której mowa w ust. 1 lit. "a" i "b" postanawiam wypłacić [zanonimizowano] zam. w Cieszynie przy ul. [zanonimizowano], wynagrodzenie w łącznej wysokości 597,80 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 80/100) oraz [zanonimizowano] zam. w Cieszynie przy ul. [zanonimizowano] wynagrodzenie w wysokości 43,40 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 40/100).

§2

Zarządzenie ruruejsze stanowi podstawę do zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij