Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.18.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych i zaciągania zobowiązań

Treść

Zarządzenie Nr 0050.18.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 9 stycznia 2019 roku

w sprawie przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych i zaciągania zobowiązań

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm), art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1542), w wykonaniu uchwał Nr III/22/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019 i Nr III/23/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019-2031

§1

1. Upoważniam Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych: szkół podstawowych, przedszkoli, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Spokojnej Starości, Miejskiego Zarządu Dróg, Centrum Usług Wspólnych i Straży Miejskiej do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących, za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, w ramach rozdziałów i grup wyszczególnionych w planach finansowych jednostki. Upoważnienie w powyższym zakresie obowiązuje do dnia 30 września 2019 roku.
2. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych do równoczesnego wprowadzenia zmian w planach finansowych i powiadomienia o nich w terminie 7 dni, nie później jednak niż na koniec okresu sprawozdawczego.

§2

1. Upoważniam Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych realizujących przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tych przedsięwzięć, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Upoważniam Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych wymienionych w § 1 ust. 1 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku, których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij