Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.13.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

uchylające zarządzenie nr 0050.845.2018 w sprawie zbycia nakładów w postaci budynku rozdzielni głównej 15 kV zlokalizowanego na działce nr 64 obr. 63 w Cieszynie przy ul. Motokrosowej i przyjęcie służebności gruntowej na rzecz Gminy Cieszyn

Treść

Zarządzenie Nr 0050.13.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 9 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia służebności gruntowej na rzecz Gminy Cieszyn i rozliczenia nakładów na budynek rozdzielni przy ulicy Motokrosowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 285 w zw. z art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

§1

Wyrażam zgodę na zwrot przez Polski Związek Motorowy nakładów poniesionych przez Gminę Cieszyn na budynek rozdzielni głównej 15 kV zlokalizowany na działce nr 64 obr. 63 w Cieszynie przy ul. Motokrosowej w wysokości 39 498,00 złotych.

§2

Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie spłatę należności w kwocie 39 498,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) dokona jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego nieodpłatnej służebności o którym mowa w § 3.

§3

1. Przyjmuję nieodpłatną służebność gruntową obciążającą nieruchomość będącą własnością Polskiego Związku Motorowego położoną w Cieszynie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 64 obr. 63 przy ul. Motokrosowej, obj. KW nr BB1C/00018606/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie, odpowiadającą biegowi urządzeń elektroenergetycznych zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do mniejszego zarządzenia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/8 obr. 63, obj. KW nr BB1C/00061188/4.
2. Służebność gruntowa zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
3. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje bez wynagrodzenia.

§4

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy zbycia nakładów oraz umowy ustanowienia służebności. Koszt sporządzenia umów ponosi Gmina Cieszyn.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§6

Uchylam zarządzenie Nr 0050.845.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zbycia nakładów w postaci budynku rozdzielni głównej 15 kV zlokalizowanego na działce nr 64 obr. 63 w Cieszynie przy ul. Motokrosowej i przyjęcie służebności gruntowej na rzecz Gminy Cieszyn.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij