Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.865.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości

Treść

Zarządzenie Nr 0050.865.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 9021 § 1 i art. 389 kodeksu cywilnego oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

§1

1. Zawieram z [zanonimizowano] zam. w Cieszynie przy ul. [zanonimizowano] umowę przedwstępną dotyczącą nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Cieszyn działki nr 27/9 obr. 37 o pow. 0,1329 ha, objętej księgą wieczystą nr [zanonimizowano], z przeznaczeniem na urządzenie drogi publicznej gminnej przy czym zawarcie przyrzeczonej umowy nastąpi pod warunkiem, że na rysunku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Morcinka i ul. Kargera, wyznaczona wschodnia linia rozgraniczająca ul. Sienną nie przekroczy granic działek o nr 27/1, 27/2,27/3,27/5,27/6 i 27/10 obr. 37.

2. Zobowiązuję się nabyć grunt, o którym mowa w ust. 1 w terminie do trzech miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia planu miejscowego, o którym mowa w ust. 1 na rysunku, którego wyznaczona wschodnia linia rozgraniczająca ul. Sienną nie przekroczy granicy działek o nr 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/6 i 27/10 obr. 37, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij