Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.845.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zbycia nakładów w postaci budynku rozdzielni głównej 15 kV zlokalizowanego na działce nr 64 obr. 83 w Cieszynie przy ul. Motokrosowej i przyjęcie służebności gruntowej na rzecz Gminy Cieszyn

zmienione/uchylone przez 0050.13.2019

Treść

Zarządzenie Nr 0050.845.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie zbycia nakładów w postaci budynku rozdzielni głównej 15 kV zlokalizowanego na działce nr 64 obr. 83 w Cieszynie przy ul. Motokrosowej i przyjęcie służebności gruntowej na rzecz Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 285 w zw. z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2016 r. 6359 z późn. zm.)

§1

1. Zbywam nakłady w postaci budynku rozdzielni głównej 15 kV zlokalizowanego na działce nr 64 obr. 63 w Cieszynie przy ul. Motokrosowej stanowiącego własność Gminy Cieszyn na rzecz Polskiego Związku Motorowego za cenę 39 498,00 złotych.
2. Zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

§2

Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie spłatę należności w kwocie 39 498,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) dokona jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nakładów.

§3

1. Przyjmuję nieodpłatną służebność gruntową obciążającą nieruchomość będącą własnością Polskiego Związku Motorowego położoną w Cieszynie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 64 obr. 63 przy ul. Motokrosowej, obj. KW nr BB1C/00018606/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie, odpowiadającą biegowi urządzeń elektroenergetycznych zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Służebność gruntowa zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
3. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje bez wynagrodzenia.

§4

Zarządzenie niniej sze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy zbycia nakładów oraz umowy ustanowienia służebności. Koszt sporzadzenia umów ponosi Gmina Cieszyn.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij