W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.804.2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2019 rok z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe
zmieniające zarządzenie nr 0050.758.2018,

Zarządzenie Nr 0050.804.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.758.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2019 rok z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. Z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), a także § 4 Uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sport. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28 poz. 527)

§1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.758.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2019 rok z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe w ten sposób, że w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.758.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku:

1. pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"Wnioski składać należy na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia osobiście lub listownie do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn w zamkniętej kopercie opisanej wg podanego wzoru:

"Urząd Miejski
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
WNIOSEK - konkurs wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na 2019 rok w zakresie przedmiotowym: Kultura fizyczna - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe".

W przypadku wniosków wysłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Kluby sportowe, które składają kilka wniosków w konkursie (kluby wielosekcyjne) powinny złożyć każdy wniosek w odrębnej, zamkniętej i opisanej zgodnie z powyższym wzorem kopercie. Do kilku wniosków można dołączyć jeden komplet załączników dotyczących wymogów formalnych w odrębnej, opisanej kopercie. Wszystkie tak oznaczone koperty należy włożyć do jednej dużej koperty z opisem jak wyżej."

2. pkt 8 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
"Termin - wybór wniosków dokonany zostanie najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 roku,".

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego