W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.772.2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.729.2012,
Uwagi w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Treść

Zarządzenie Nr 0050.772.2018 
Burmistrza Miasta Cieszyna 
z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

§1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.729.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.244.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku) w ten sposób, że  w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w  Cieszynie:

1. w § 22:

1) w ust. 2 pkt 2:
a) w lit. a) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Kierownik Referatu”,
b) w lit. c) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowisko ds. kadr i szkoleń – symbol OR-I.3,”,
c) w lit. d) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowisko ds. organizacyjnych – symbol OR-I.4,”,

2) w ust. 3 pkt 1
a) w lit. a) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Naczelnika Wydziału (OR.1) zastępuje Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego (OR-I.1), a w razie jego nieobecności Kierownik Referatu Gospodarczo-Remontowego (OR-III.1),
b) w lit. b) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowisko ds. kadr (OR-I.2) i stanowisko ds. kadr i szkoleń (OR-I.3) zastępują się wzajemnie”,
c) w lit. c) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowisko ds. organizacyjnych (OR-I.4) i stanowisko ds. koordynowania BIP i SOD (OR-I.5) zastępują się wzajemnie.”.

2. w § 23:

1) w ust. 2 pkt 2:
a) w lit. d) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję treść w brzmieniu: „Stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości – symbol FN-1.4,
b) w lit. g) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję treść w brzmieniu: „Stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych – symbol FN-1.7,
c) w lit. h) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję treść w brzmieniu: „Stanowisko ds. likwidatury i księgowości – symbol FN-1.8.”

2) w ust. 3 pkt 2) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję treść w brzmieniu:
„W Referacie Budżetu obowiązują następujące zasady zastępstw:
a) Kierownika Referatu (FN-I.1), zastępuje stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) lub stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9),
b) stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) zastępuje stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9) lub Kierownik Referatu (FN-I.1),
c) stanowisko ds. wynagrodzeń (FN-I.3) zastępuje stanowisko ds wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.11), i stanowisko ds. rozliczeń VAT, i księgowości - symbol (FN-I.4),
d) stanowisko ds. rozliczeń VAT, i księgowości - (FN-I.4) zastępuje stanowisko ds. centralizacji rozliczeń VAT – (FN-I.10) i stanowisko ds. wynagrodzeń (FN-I.3),
e) stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego (FN-I.5) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych (FN-I.6), 

f) stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych (FN-I.6) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego (FN-I.5) lub stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7),
g) stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych (FN-I.6) lub stanowisko ds. księgowości oraz likwidatury (FN-I.8),
h) stanowisko ds. księgowości oraz likwidatury (FN-I.8) zastępuje stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7)
i) stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej
(FN-I.9) zastępuje stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) lub Kierownik Referatu (FN-I.1),
j) stanowisko ds. centralizacji rozliczeń VAT –(FN-I.10) zastępuje stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości - (FN-I.4) i stanowisko ds, wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.11),
k) stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.11) zastępuje stanowisko ds. wynagrodzeń (FN-I.3) i stanowisko ds. centralizacji rozliczeń VAT – (FN-I.10).
3. w § 34:
1) w ust. 2:
a) w pkt 2 wykreślam lit. b),
b) w pkt 3 wykreślam lit. c) i lit. d),
2) w ust. 3:
a) w pkt 1 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK.1) i stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prac planistycznych (MCZK.2) zastępują się wzajemnie,”,
b) w pkt 2 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: „Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prac planistycznych (MCZK.2) i stanowisko ds. obrony cywilnej (MCZK.3) zastępują się wzajemnie.”.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku.


Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane