Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.693.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym

Treść

Zarządzenie Nr 0050.693.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 25 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r, poz. 6359), po rozpatrzeniu wniosku [zanonimizowano]

§1

Sprzedaję w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Skrajnej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 30/79 i 30/81 obr. 21 o łącznej powierzchni 830 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr [zanonimizowano] Sądu Rejonowego w Cieszynie, na rzecz [zanonimizowano], za cenę 34 062,00 zł + 23 % VAT (7 834,26 zł), tj. za cenę brutto: 41 896,26 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 26/100).

§2

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij