Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.689.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.190.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego

Treść

Zarządzenie Nr 0050.689.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.190.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).

§ 1

Zmieniam Zarządzenie nr 0050.190.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w ten sposób, że:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Za utworzenie, wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego, zwanego dalej Magazynem, odpowiedzialnym czynię Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, pod nadzorem i w porozumieniu z Szefem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie.
2. Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Magazynu należy do obowiązków Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie na podstawie przedłożonej propozycji Planu finansowego na dany rok.
3. W celu realizacji obowiązków określonych w ust. 1 zobowiązuję Szefa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego do dokonywania co najmniej raz w roku kontroli Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.”
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydanie sprzętu i materiałów z Magazynu następuje na podstawie dyspozycji wydanej przez Burmistrza Miasta Cieszyna lub w jego imieniu Szefa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Czynności te wykonują pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg, zwanego dalej MZD, zgodnie z upoważnieniami wystawionymi przez Dyrektora MZD.
2. Z pracownikami odpowiedzialnymi za wydawanie, przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów w Magazynie Dyrektor MZD zawiera umowę o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie według obowiązujących przepisów.
3. Organizację wydania sprzętu i materiałów z Magazynu w czasie powodzi powierzam Dyrektorowi MZD, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Cieszyna.”
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydany sprzęt przeciwpowodziowy podlega zwrotowi do Magazynu po zakończeniu akcji ratowniczej.
2. Za odbiór sprzętu odpowiadają Pracownicy MZD upoważnieni przez Dyrektora MZD.
3. Po zakończeniu działań przeciwpowodziowych zwrócone i niewykorzystane materiały oraz sprzęt poddawane są ocenie określającej ich dalszą przydatność przez Komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna, w skład której wchodzą przedstawiciele Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz MZD.”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„W celu sprawnego funkcjonowania Magazynu Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tworzy „Instrukcję funkcjonowania Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi MZD i Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij