Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.657.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyznaczenia osób dokonujących czynności nadzorczych nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Cieszyn

zmienione/uchylone przez 0050.783.2018

Treść

Zarządzenie Nr 0050.657.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie wyznaczenia osób dokonujących czynności nadzorczych nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 56 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

W celu dokonywania czynności nadzorczych nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Cieszyn w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rejestrze żłobów i klubów dziecięcych oraz w zakresie wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa wart. 64 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, powołuję zespół w składzie:
1. Beata Lanc- Binek - przedstawiciel Biura Kontroli,
2. Zofia Gruszczyk - przedstawiciel Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
3. Janusz Mendera - przedstawiciel Służby BHP.

§2

Zobowiązuję osoby wymienione w § 1 do dokonywania czynności nadzorczych w oparciu o Regulamin sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0050.656.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 października 2018 r.

§3

W przypadku, gdy czynności nadzorcze dokonywane będą przez zespół osób wymienionych w § 1, wyznacza się koordynatora zespołu. Adnotacja o jego wyznaczeniu zostanie dokonana w imiennym upoważnieniu do dokonania czynności nadzorczych.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 0052.113.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 lutego 2012 r. W sprawie wyznaczenia osób dokonujących czynności nadzorczych nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Cieszyn.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij