Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.512.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Treść

Zarządzenie Nr 0050.512.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1025 z późn. zm,), art.13 ust.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2016 r. 6359 z późn. zm.)

§1

1. Ustanawiam na rzecz Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Mostowej 2 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/11 obr. 17 w rejonie ul. Kościuszki obj. KW nr BB1C/00044880/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 2,50 m, długości 40 m, powierzchni 100 m2), odpowiadającą biegowi urządzenia przesyłowego zaznaczonego na mapie.
2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi uządzenia przesyłowego, o szerokości 2,50 m i łącznej długości 40 m, tj. powierzchni 100 m2 stanowi załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
3. Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
4. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem w kwocie 4 500,00 zł netto + 1035,00 zł (23 % podatku VAT), tj. łącznie 5 535,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100).

§2

Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie spłatę należności w kwocie 5 535,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100) dokona jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Bank Sląski S.A. w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897, nie póżniej niż do dnia zawarcia umowy ustanawiającej służebność.

§3

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzarn Zastępcy Bumistrza Miasta Cieszyna

§5

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij