Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.521.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt

Treść

Zarządzenie Nr 0050.521.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn
na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja
cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej
dziewcząt

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 15 ust. 2h i ust. 2j, ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekstjednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), Uchwały Nr :XXXVIII/369/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26
października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 oraz Uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna XXXVIII/368117 z dnia 26 października 2017 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018

§1
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i przyznaję
dotacje oferentom, których wykaz stanowi załącznik do zarządzenia.

§2
Treść zarządzenia wraz z załącznikiem zamieszczam w dniu 8 sierpnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
www.um.cieszyn.pl. 

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij