Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.405.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.405.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 305ł ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1025), art.13 ust.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2016 r. 6359 z późn. zm.).

§1

1. Ustanawiam na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/35 obr.13 przy ul. Zamarskiej obj. KW nr BB1C/00053003/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie pas służebny o szerokości 1 m, długości 1,0 m, pow. 1,0 m2) odpowiadającą biegowi urządzenia przesyłowego zaznaczonego na mapie. 
2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi urządzenia przesyłowego, o szerokości 1,0 m po 0,5 m z obu stron urządzenia przesyłowego) i łącznej długości 1,0 m, tj. łącznej powierzchni 1,0 m2 stanowi załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
3. Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
4. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem w kwocie 45,00 zł netto + 10,35 zł (23 % podatku VAT), tj. łącznie 55,35 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 35/100).

§2

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie spłatę należności w kwocie 55,35 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 35/100) dokona jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897, nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanawiającej służebność.

§3

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij