W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LIX/723/23
uchwała nr LIX/723/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku osoby fizycznej z dnia 22 października 2023 r. w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/722/23
uchwała nr LIX/722/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/721/23
uchwała nr LIX/721/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna na I półrocze 2024 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/720/23
uchwała nr LIX/720/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 roku
uchwała nr: LIX/719/23
uchwała nr LIX/719/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie i Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w wyborach uzupełniających
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/718/23
uchwała nr LIX/718/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024- 2043
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/717/23
uchwała nr LIX/717/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/716/23
uchwała nr LIX/716/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2023–2039
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/581/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/715/23
uchwała nr LIX/715/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/580/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/714/23
uchwała nr LIX/714/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku i ich planu finansowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/713/23
uchwała nr LIX/713/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/533/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
zmieniająca uchwałę nr XLV/533/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/712/23
uchwała nr LIX/712/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 390074S
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/711/23
uchwała nr LIX/711/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/710/23
uchwała nr LIX/710/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/709/23
uchwała nr LIX/709/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie nadawania i określenia zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna” oraz „Zasłużony dla Miasta Cieszyna”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/708/23
uchwała nr LIX/708/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/445/94 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Cieszyna oraz zasad jego nadawania"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/696/23
uchwała nr LVIII/696/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn
uchwała nr: LVIII/707/23
uchwała nr LVIII/707/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych z dnia 9 października 2023 r. w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/706/23
uchwała nr LVIII/706/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Śląski w Cieszynie z dnia 18 października 2023 r. o umorzenie podatku od nieruchomości za rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/705/23
uchwała nr LVIII/705/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej z dnia 29 września 2023 r. na Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/704/23
uchwała nr LVIII/704/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2023–2039
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/581/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/703/23
uchwała nr LVIII/703/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/580/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/702/23
uchwała nr LVIII/702/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/701/23
uchwała nr LVIII/701/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
zmieniająca uchwałę nr XLVII/568/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/700/23
uchwała nr LVIII/700/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę nr XLIII/459/14,